Om os / Styregruppe / Referater fra Styregruppemøder / 17. september 2016

17. september 2016

Referat fra Styregruppemøde den 17. September 2016.
Deltagere: Birgit, Pia, Jesper, Pia og Joan.

1. Mulighed for gratis mobilpay.
Jesper har undersøgt muligheden, det kan ikke gøres helt gratis. Beslutning om mobilpay udsættes.

2. Nyt fra Fællesklubben.
Det tyder på at Schæferklubben kommer til at træne på pladsen og at kommunen accepterer at der etableres parkourbane. Vilkårene for Schæferklubben er ikke endelig afklaret. Det er spørgsmål og de skal være på pladsen, som en privat klub eller de etablerer et samarbejde med kommunen som nuværende hundeklubber.
Etablering af parkourbanen skal ses i sammenhæng med aftalerne med Schæferklubben og placering af deres klubhus. Der forventes en afklaring af Schæferklubbens muligheder og etablering af parkourbanen senest 1. Nov. Der bliver ikke ændret på vores træningstidspunkt.

3. Arbejdsdag.
Fastsættes senere.

4. Status fra Trænerne.
Det går godt, der er plads til flere medlemmer. Kursisterne er dygtige, god stemning på pladsen.

5. Medlemsstatus.
Baby/hvalpehold : 4 dejlige hunde.
Unghund/ voksen : 7 dejlige hunde.
Rally/Agillity : 5 dejlige hunde
Træners hunde og gæster : 4 dejlige hunde.

6. klubbens økonomi.
Med en enkelt undtagelse har alle betalt kontingent. Tak til medlemmerne fordi de overholder betalingsfristen.
Vi er fortsat en klub med anstrengt økonomi. Vi ved ikke hvilke økonomiske konsekvenser det får for os, hvis Schæferklubben etableres på pladsen.
Vi har to "skruer" at skrue på, kontingent og trænergodtgørelse. Der blev drøftet forskellige muligheder og der tages endelig beslutning om, hvordan vi financiere "Sæson Forår 2017" til næste Styregruppemøde, som afholdes efter medlemsmøde den 29. Oktober.

7. Styregruppens beslutningskompetance.
Fremgår af beskrivelse på hjemmesiden om Styregruppen. Er der uenighed om noget er det en alm flertalsbeslutning, hvorfor Styregruppen består af et ulige antal (max 5 personer).

Ref: Joan
Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com