Om os / Styregruppe / Referater fra medlemsmøder / 19. oktober 2013

Referat fra medlemsmøde den 19.10. 2013.10.20

 

Dagsorden:

1.Evaluering af 2013/efterårssæsson

2.Orientering om hvad vi kan byde ind med i forårssæsson 2014.

3. Økonomi.

4. Spørgsmål til medlemmerne angående juleafslutning/julefrokost.

5.Valg til styregruppe 2014.

6. Evt indkomne emner fra medlemmer.

7. Evt.

 Deltagere: 20 personer og søde lille Ollie.

 

Ad 1.

Tilkendegivelse af ,at det er godt med mix af forskellige træningsformer. Positivt at der er socialt input for både hund og ejer.

Styregruppen oplyser, at der har været fin tilslutning til alle arrangementer/træningsgange.

 

Ad.2.

Forslag til aktiviteter:

a) Dyrlæge – førstehjælp til hunden m.v.

b) Ringtræning med Jytte. Selvom man ikke ønsker at udstille er ringtræning god træning for hunden, de lærer at være rolig (med forstyrrelser), at acceptere berøring m.v.

c) Udstillingsdommerbesøg. Hvad bedømmer dommeren ved hund og handler. Gennemgang af anatomi/sundhed. Hvad kigger dommeren efter, ”oversættelse” af racestandart. Hvad kan man gøre for at styrke hundens svagheder osv.

d) Social tur i by, i skov eller hvor som helst. Gerne med afslutning med suppe eller kaffe/kage eller en ”lille en”.

e) Gæstetræner – eks Tina Kloster, Ulla eller…..

f) Kiropraktor, vejledning og behandling. Forslag om at det kan foregå efter træning eller en hverdagsaften.

g) Besøg hos hundefoderproducent.

 

Ad.3.

Balance i Klubbens økonomi. Der har været + 30 kursister (hunde altså) både i forårs- og efterårssæsonen. Der er 4000 kr til betaling af husleje for 2014 

 

Ad.4.

Juleafslutning den 7. december 2013. Drøftelse af om der er grundlag for gløgg/æbleskiver eller alm julefrokost. Afstemning gav ca dødt løb. Det blev besluttet at styregruppen tog den endelige beslutning.

 

BESLUTNING: JULEFASLUTNING BLIVER MED HYGGE, GÅTUR, HYGGE , GLØG/ÆBLESKIVER, HYGGE OG PAKKESPIL OG ENDNU MERE HYGGE.FOREGÅR I KLUBBEN.

 

Begrundelse: fordi vi mener, at dette arrangement vil give størst tilslutning.

 

Styregruppen takker Samsons forældre for at tilbyde husly for evt julefrokost.

 

Ad. 5.

Folk bedes overveje kandidatur til den kommende sæsson. Godt med udskiftning i styregruppen.

 

Ad.6.

Ingen punkter .

 

Ad.7.

Opfordring til at medlemmer holder øje med hjemmesiden.

 

 

 

Referent: joan

 

 

 

 

 

 

Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com