Om os / Styregruppe / Referater fra Styregruppemøder / 29. august 2015

29. august 2015

Referat fra Styregruppemøde 29.08.2015.
 
Deltagere: Pia/træner, Pia/Gismo, Bente/Lui.

Pkt 1. Forskellige former for medlemskab, pris og indhold.
På medlemsmøde blev der ytret ønske om at have mulighed for et medlemskab, hvor man ikke deltager i træningen.
Styregruppen besluttede at forsøge med ”MEDLEMSKAB 1” OG MEDLEMSKAB 2”
”MEDLEMSKAB 1” er fuldt medlemskab som giver adgang til al den træning der er, alle de aktiviteter der er, alt det sociale samvær man kan opdrive og alt den kaffe man kan drikke. Medlemskabet koster 300 kr for en sæson. Der kan forekomme egenbetaling til aktiviteter.
”MEDLEMSKAB 2”, giver adgang til opstartsdagen, alt det sociale samvær man kan opdrive og al den kaffe man kan drikke på alle træningsdage. Medlemskabet koster 100 kr for en sæson. Ønsker man at deltage i enkelte træningsgange koster det 25 kr, ønsker man at deltage i aktiviteter koster det evt egnebetaling + 25 kr.
Beslutningen er baseret på at dig der vælger fuld medlemskab skal have ”flest fordele” og at ordningen bliver nem at administrere. Ordningen er på forsøgsbasis, så hvis det viser sig at være en åndsvag beslutning, bliver den ændret 
 
Pkt 2. Trænerløn (Pia/træner sendes efter kaffe)
Styregruppen beslutter at der gives 1400 kr. for en sæson, idet træneren har 2 hold. Betalingen svarer til tidligere års niveau. Godtgørelsen gives som anerkendelse for at træneren er på pladsen hver eneste lørdag formiddag, til forberedelse af træningen, lidt til transport mv).
 
Pkt 3. Regnskab.
Nuværende beholdning på knap 5000. medlemmernes kontingent går til husleje (3000 el 2000kr), til it (hjemmesiden/hostmaster), til farvepatron, kopier, til remedier til træning, til kaffe og brød, til udgifter som fællesklubben beslutter eks vedligehold af hus og græsarealer, til trænerløn og træneruddannelse , til gæsteundervisere som løn eller gave og andet….)
 
PKt 4. DBSK’s kursustilbud.
Der afholdes kursus om stess den 03.10.2015. træner og styregruppen deltager. Pris er 150 pr person samt udgifter til transport.
 
Pkt 5. Kurser i DKK-regi.
Der ydes dækning af træners deltagelse i DKK.s rallykursus kr 350,- således at træner bliver opkvalificeret og får inspiration til træningen.
 
Pkt 6. Kursuskalender.
Se hjemmesiden.
 
Pkt. 7 Tilrettelæggelse af arbejdsdag
Der bliver arbejdsdag den 26. september. Vi skal rengøre og lakere klubhuset indvendigt, toilet skal males og pæle skal flyttes. Vi starter kl 9.00 og håber at i alle møder op i arbejdstøj. Som vi plejer er der træning som sædvanligt, men man så meget gerne komme før og blive efter egen træning.
Der serveres kaffe og brød og sikkert også frugt efter veludført job.
Pia/træner sørger for at arbejdsredskaber er til rådighed og uddelegerer indkøbsopgaver og andet.
 
Pkt 8. Hjemmesiden/fb-gruppen/mail.
Vi håber at alle medlemmer vi sætte billeder og andet på fb-siden og sende billeder/videoer til Pia/Gismo til hjemmesiden, af jeres smukke og kloge hunde, af episoder fra træning på pladsen eller hjemme, så det bliver sjovt, vedkommende og spændende.
 
Referent.Joan


Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com