Om os / Styregruppe / Referater fra medlemsmøder / 22. februar 2014

Referat fra medlemsmøde den 22.02.2014.

 

Dagsorden:

 

Forårets aktiviteter:

Der henvises til "Berner Sennen Nordjyllands" hjemmeside om aktiviteter i nærmeste fremtid.

1. Marts går turen til Røverknolden mellem Rebild og Skørping. Der bydes på en dejlig gåtur med bla mulighed for balanceøvelser for vovse m.m. Efter gåturen er klubben vært ved suppe over bål. Man skal huske drikkevarer til både hund og mennesker. Tilmelding til Pia træner af hensyn til indkøb til suppen.

Den 18.3.2014 kommer dyrlæge Henrik Strange. Han fortælle specifik om lidelser som Bernere er særligt udsatte for. Han fortæller om førstehjælp til hunden og svarer på spørgsmål af en hver art indenfor hundeområdet. Henrik laver et oplæg på tre kvarter og svarer på spørgsmål bagefter. Det foregår i Klubhuset og arrangementet er gratis. Vil du med, skal du tilmelde dig til en af trænerne (seneste tilmelding fremgår af hjemmeside).

Der orienteres om planer med at Tine Kloster kommer som gæstetræner, at Jytte (Ekspert i ringtræning) kommer og underviser i Ringtræning. Der er lavet aftale om, at arrangement med Jytte bliver den 24. maj, men der stilles spørgsmål ved datoen pga Vadumskue.

De konkrete datoer vil fremgå på hjemmesiden.

Der spørges til interesse for professionelt pelsplejekursus med egenbetaling ( omkring 250-300 kr). Kurset er et heldagskursus og afholdes hos Louise. Der er interesserede, men det er svært at tage stilling til, før der er en konkret dato. Hold øje med hjemmesiden.

Der orienteres om at vores egen dygtige Henriette vil stå for Rallytræning et par gange i forårssæsonen, tidspunkter fremgår af Træningskalender.

 

Økonomi:

Der udleveres oversigt over klubbens økonomi, der er et lille underskud på ca 30 kr. Der orienteres om at økonomisk oversigt fremsendes til DBSK.

 

Forslag fra medlemmer :

Der er ikke fremsendt forslag fra medlemmerne.

Der gives udtryk for tilfredshed med arrangementerne.

De gives udtryk for tilfredshed med tonen over for vovserne, der er ikke råben og skrigen og afstraffelse. Godt at der er en klar holdning til dette, så det er muligt at "gribe ind" såfremt der sker noget der er uhensigtsmæssigt.

Der spørges til planerne med indhegning til frikvarter. Det konstateres at styregruppen har glemt (fy !) at melde tilbage til medlemmerne. Pia orientere om, at kommunen ikke ville acceptere at der blev lavet indhegning fordi de mente det ville komplicere græsslåning mv.

Forslag om mere ringtræning.

Opfordring til at huske øvelsen " vis tænder" til træningen, både udført af trænerne og forældrene til de andre vovser.

Styregruppen opfordrer medlemmerne til at "sige til" hvis der er forhold de ønsker forandret, forslag vil blive imødekommet i den udstrækning det overhovedet kan lade sig gøre :)

 

Valg til Styregruppen:

Nuværende Styregruppen har besluttet at trænerne ( max 3 styks) er faste medlemmer i styregruppen af praktiske grunde i forhold til planlægning af træningen. Der skal herudover vælges 2-3 stykker.

 

Pia J genopstiller, Joan overvejer. Nicolai Brohuus stille op (mener hans kæreste :-) ). Ny Styregruppe sammensætter i løbet af de næste par Træningsgange.

 

 

Evt:

Tak for lækker kagemand til smukke lækre Olivia :)

Referent: Joan


Hej gamle styregruppe.

 

Hermed referat fra styregruppemøde afholdt d.d. før medlemsmøde. Baggrunden for afholdelse af mødet er, at det i Klubbens første år har vist sig uhensigtsmæssigheder i forhold til godtgørelse til trænerne.

 Det er besluttet at der, som tidligere, udbetales kr 50 til hver træner for 14 træningsgange. Dette dækker kørsel op til 25 km. Der udbetales 700,- pr. træner pr sæson.

 Her ud over udbetales pga lang transport ved hvert fremmøde:

Louise kr 32 ( afstand fra hjem til Træningsplads minus 25 km, 1 kr pr km).

Kirsten kr 52 ( samme)

 

Det er trænernes ansvar at holde styr på antal fremmødedage og give besked herom til kasseren ( pt. Pia)

 

Referent :Joan

 


 

Bernersennen-Nordjylland  | bernersennennordjylland@gmail.com